Misyon & Vizyon

Edremit Meslek Yüksekokulu Misyon&Vizyon

MİSYON

Evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyle donanmış, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı teknikerler yetiştirmektir.

Bu misyona erişmek için yüksekokulumuzun belirlediği vizyonu;

 • Zengin öğretim kadrosu, geniş eğitim-öğretim imkanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebileceği araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğrenciler için çekim merkezi olmak;
 • Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; mesleki alanda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,
 • Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen toplum bireyleri yetiştirmek,.
 • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
 • İlçemiz ve bölgemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada katkı sağlayan;
 • Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen;

bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Meslek Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu oluşturan temel değerleri;

Atatürk İlkelerine bağlılık, Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, bilimin evrenselliğine inanmak, yenilikçi olmak, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, bölüm içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, İnsanları din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak,mükemmeli yakalamaya çalışmak, zamanın değerini bilmek, araştırmacı olmak, işimizi sevmek.

VİZYON

Meslek yüksekokulumuzun vizyon ve misyonuna uygun olarak yürütülen programın öğretim hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Temel bilimlerin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, 
 • Mesleğinin gereği olarak aldığı eğitim sayesinde sorunlara çözümler üretebilen, 
 • Kendi ana dilinde mesleğin gerektirdiği teknik ifade yetisine sahip, 
 • Mesleği ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, bilgisini sürekli yenileyip geliştiren,
 • Ekip ve bireysel çalışmalarında sorumluluk veya yetki alabilen ve bunların gereklerini yerine getirebilen 

mezunlar vermek.